El TERMCAT publica en línia el Vocabulari internacional de metrologia

©iStock_alengo

El TERMCAT ha publicat en línia el Vocabulari internacional de metrologia, que conté 144 termes catalans específics d’aquest camp, com ara biaix de mesura, compilació de la incertesa, naturalesa de magnitud o repetibilitat.

El vocabulari inclou, per a cadascun dels termes, les definicions corresponents, els equivalents en castellà, anglès, francès i portuguès, un codi de referència que identifica cada terme i, si escau, notes amb exemples i aclariments conceptuals.

Aquesta obra recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3), editada l’any 2012 per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT.

Es pot accedir a aquest vocabulari des de l'apartat Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que ofereix més de vuitanta repertoris terminològics d'àmbits especialitzats.