El TERMCAT revalida la certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat

Gestió de la qualitat

Els dies 19 i 20 de novembre el TERMCAT ha estat auditat per a determinar la conformitat del sistema de gestió que té implantat amb els criteris establerts per la norma ISO 9001:2008, de sistemes de gestió de la qualitat. S’ha avaluat la capacitat del Centre per a complir els requisits legals, reglamentaris i contractuals que li són d’aplicació, i la seva eficàcia en l’assoliment dels objectius i en la identificació d’oportunitats de millora.

Segons l’informe final de l’auditoria, després de quatre anys de funcionament amb els requisits de la norma ISO es constata un bon nivell d’implantació del sistema de gestió de la qualitat dins l’organització, tant pel que fa als sistemes de treball, com a les metodologies de seguiment i de mesura dels processos, i a l’anàlisi dels resultats.

Amb la revalidació de la certificació ISO dels seus processos clau, el TERMCAT continua avançant en l’exercici de la seva responsabilitat com a organització pública al servei de la llengua catalana i dels ciutadans.