El TERMCAT tradueix al català la norma UNE-ISO 30300:2021 de vocabulari de gestió documental

imatge de la portada

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE-ISO 30300:2021 Informació i documentació. Gestió de documents. Conceptes fonamentals i vocabulari, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Aquesta norma recull i defineix els termes fonamentals de la gestió de documents, amb la finalitat d’oferir un vocabulari unificat i consistent que permeti interpretar de manera coherent tots els estàndards ISO d’aquest àmbit. Alhora, inclou un annex amb la metodologia i els diagrames de conceptes utilitzats per a desenvolupar aquest vocabulari.

La norma UNE-ISO 30300:2021 és la primera de la sèrie de normes 30300 i introdueix els principis teòrics en què es basen els requisits i les directrius necessaris per a certificar el sistema de gestió documental d’una organització, els quals es despleguen en les altres normes de la sèrie.

Tenint en compte que sovint el bon funcionament d’una organització està vinculat a l’eficiència amb què gestiona la informació, la certificació dels sistemes de gestió documental pot ser un recurs útil per a assegurar que els processos de tractament de la documentació que s’apliquen tenen un enfocament sistemàtic i són verificables en un context de bones pràctiques. És en aquest context que les normes de la sèrie 30300 esdevenen una eina estratègica al mateix nivell que la sèrie de normes ISO 9000, de certificació dels sistemes generals de qualitat, o la sèrie 27000, de seguretat de la informació.

En l’elaboració de la versió catalana de la norma UNE-ISO 30300:2021 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma internacional UNE-EN ISO 17100:2015/A1:2017, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.