El TERMCAT tradueix al català l’informe ISO 21946 de gestió documental

portada de la norma

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de l’informe tècnic UNE-ISO/TR 21946:2021 IN Informació i documentació. Valoració per a la gestió de documents, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Aquest informe proporciona algunes pautes per a desenvolupar el procés de valoració de documents en el marc del sistema de gestió de documents establert per les normes de referència UNE-ISO 15489-1 i UNE-ISO 15489-2, també disponibles en català. Pot ser útil a les organitzacions per a definir els criteris i la metodologia de conservació i eliminació de documents en un context com l’actual, en què els requisits de transparència i rendició de comptes han portat a un creixement exponencial de la documentació.

En l’elaboració de la versió catalana de l’informe 21946 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma internacional UNE-EN ISO 17100:2015/A1:2017, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.