Termes en estudi al Consell Supervisor (10/03/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

En la reunió del Consell Supervisor d’aquest dimecres, 10 de març, s’estudiaran termes nous de l’àmbit de la genòmica. A banda, es revisaran les decisions preses en l’última reunió, del 17 de febrer, sobre termes d’aquest mateix àmbit.

Els termes nous que es preveu estudiar són, concretament, els següents:

GENÒMICA

palindromic sequence / seqüència palindròmica / palíndrom
Seqüència d'àcid nucleic en què els nucleòtids d'una cadena estan disposats de manera simètrica en relació a un punt central o en què els nucleòtids d'una cadena són idèntics als de la cadena complementària però en ordre invers.

spacer /espaiador
Fragment de virus o plasmidi invasius inserit entre dues repeticions CRISPR del genoma de determinats organismes procariotes.

nucleasa
Enzim capaç de descompondre els àcids nucleics hidrolitzant els enllaços que hi ha entre els seus nucleòtids.

endonucleasa
Nucleasa que hidrolitza els enllaços entre nucleòtids no terminals d'una cadena d'àcid nucleic i, en conseqüència, en provoca l'escissió.

exonucleasa
Nucleasa que hidrolitza un per un els enllaços dels nucleòtids terminals d'una cadena d'àcid nucleic i la va descomponent progressivament.

restriction endonuclease / endonucleasa de restricció / enzim de restricció / tisores genètiques / tisores moleculars / restrictasa
Endonucleasa que reconeix una seqüència curta i específica de DNA, en la qual produeix una escissió.

Cas endonuclease / Cas protein / endonucleasa Cas / proteïna Cas / proteïna associada a CRISPR / Cas
Endonucleasa de DNA guiada per RNA, associada amb el sistema immunitari CRISPR de determinats organismes procariotes, que pot tallar amb precisió DNA aliè que hagi penetrat en la cèl·lula, a partir del reconeixement previ que en fa CRISPR.

Cas9 endonuclease / Cas9 protein / endonucleasa Cas9 / proteïna Cas9 / Cas9
Endonucleasa Cas de l'Streptococcus pyogenes, que pot tallar amb precisió DNA aliè que hagi penetrat en la cèl·lula, a partir del reconeixement previ que en fa el seu sistema immunitari CRISPR.

REALITAT VIRTUAL I REALITAT AUGMENTADA

En aquesta reunió també es proposarà al Consell Supervisor la revisió i normalització d’alguns dels termes de l’àmbit de la realitat virtual publicats en el recull Terminologia de la realitat virtual i la realitat augmentada, publicat recentment pel TERMCAT. Entre d’altres, es revisaran els termes realitat virtual a escala d’habitació, àudio espacial, auralització, càmera plenòptica, CAVE, corporització, holoconferència, latència de seguiment, sacsejada o tecnologia hàptica.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.