Terminologia de la jardineria i el paisatgisme en un nou diccionari en línia publicat pel TERMCAT

© Imatge original: Sten Porse (CC BY-SA 3.0)

El Glossari de jardineria i paisatgisme és fruit de la col·laboració entre la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i el Centre de Terminologia TERMCAT per difondre en línia i de manera unitària la terminologia continguda en cadascun dels glossaris annexos de les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme, unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten, i promoure la utilització d’una terminologia comuna i estandarditzada en l’àmbit.

El TERMCAT ofereix assessorament terminològic en la revisió d’aquests glossaris des de l’any 1999, i el diccionari en línia que ara es presenta recopila en una única interfície de consulta tot aquest conjunt de terminologia que fins ara només es podia consultar en paper i dintre de cada norma en concret. Cada fitxa del diccionari conté el terme amb la seva definició i, a vegades, notes complementàries sobre qualsevol aspecte considerat rellevant per a la bona comprensió i interpretació del text de la norma en relació amb el terme en qüestió. S’hi poden trobar entrades com ara bioenginyeria del paisatge, biorotlle vegetalitzat, entramat viu, estacatge, geomalla o hidromanta.

El Glossari de jardineria i paisatgisme forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que recull més de cent títols d’àmbits específics.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.