Tret de sortida per al Diccionari d'educació

Diccionari d'educació

El Diccionari d’educació està a punt de publicar-se. L’educació és un sector transversal a la societat i present a la vida de totes les persones, des de pràcticament el moment de néixer: tots els anys d’escola, la vida professional, el lleure, les relacions socials, els fills. Aquest diccionari recull aquesta terminologia d’ampli abast, al costat de termes d’un nivell més especialitzat, utilitzats només pels experts, amb la voluntat d’oferir un panorama global del que és el lèxic de l’educació a casa nostra.

El diccionari recull 2.296 denominacions catalanes que corresponen a 1.845 termes, amb definició i equivalents en castellà, francès i anglès. Els termes s’estructuren en diferents camps conceptuals i fan referència a la pedagogia general, la pedagogia social, la recerca educativa, l’organització i la gestió educatives, l’orientació psicopedagògica, la didàctica, l’educació especial i la tecnologia de l’educació.

L’obra és el resultat de la cooperació entre diverses institucions: el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, a través de la Societat Catalana de Pedagogia, el Govern d‟Andorra, a través del Ministeri d’Educació i Cultura, i el TERMCAT. Properament, se’n farà la presentació i es publicarà també en línia.