Back to top
0 CRITERI empoderament, empoderar i empoderar-se o bé apoderament, apoderar i apoderar-se? 0 CRITERI empoderament, empoderar i empoderar-se o bé apoderament, apoderar i apoderar-se?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI empoderament, empoderar i empoderar-se o bé apoderament, apoderar i apoderar-se?
 • es  (empoderament) empoderamiento, n m
 • es  (empoderar) empoderar, v tr
 • es  (empoderar-se) empoderarse, v intr pron
 • fr  (empoderament) autonomisation, n f
 • fr  (empoderament) empowerment, n m
 • fr  (empoderar) autonomiser, v tr
 • fr  (empoderar) rendre autonome, v tr
 • fr  (empoderar-se) autonomiser, s', v intr pron
 • fr  (empoderar-se) rendre autonome, se, v intr pron
 • en  (empoderament) empowerment, n
 • en  (empoderar) empower, to, v tr
 • en  (empoderar-se) empower [myself, yourself, etc.], to, v intr
 • en  (empoderar-se) self-empower, to, v intr

<Ciències socials > Sociologia>

Definició
Es considera que les denominacions més adequades per a traduir les formes angleses empowerment i to empower són empoderament i empoderar (o empoderar-se), i, complementàriament, també són adequades apoderament i apoderar (o apoderar-se), d'acord amb la decisió presa pel Consell Supervisor del TERMCAT, que modifica una decisió anterior del mateix Consell Supervisor.

Els motius de la tria actual d'aquestes formes normalitzades són els següents:
(1) Des del punt de vista lingüístic, tant empoderament i empoderar (o empoderar-se) com apoderament i apoderar (o apoderar-se) són formes adequades, creades sobre el nucli poder per mitjà de l'afegiment d'un prefix de creació de verbs (empoderar[-se], apoderar[-se]) i del sufix -ment de creació de noms a partir de verbs (empoderament, apoderament).
(2) Pel que fa a empoderament i empoderar (o empoderar-se), són les denominacions preferents perquè són formes més precises (només tenen aquest significat, mentre que apoderament-apoderar ja tenien significats propis prèviament), tenen un ús oral i escrit més gran i són paral·leles a les formes creades en altres llengües romàniques (castellà i portuguès).
(3) Pel que fa a apoderament i apoderar (o apoderar-se), són denominacions també vàlides perquè, a més de l'adequació lingüística, són les formes tradicionals creades sobre poder, van ser les formes difoses en primera instància pel TERMCAT i tenen ús oral i escrit.
. Tot i això, es consideren denominacions secundàries perquè tenen els desavantatges de tenir altres significats associats i, en el cas del verb, de tenir en la llengua habitual un ús sintàctic diferent, de tipus preposicional (apoderar-se d'una cosa); aquests nous usos, en canvi, són o bé transitiu (apoderar algú, que només es documentava en contextos especialitzats i antics amb un altre sentit) o bé intransitiu pronominal (algú apoderar-se, és a dir sense cap complement).

L'empoderament (o l'apoderament) és el procés pel qual una persona o un grup social aconsegueixen la força o els mitjans necessaris per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics, socials o laborals.

Anàlogament, el verb empoderar (o apoderar) fa referència a l'acció de fer que una persona o un grup social aconsegueixin la força o els mitjans necessaris per a enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics, socials o laborals, mentre que el verb empoderar-se (o apoderar-se) es refereix a l'acció d'aconseguir un mateix aquesta força o aquests mitjans.

Nota

 • 1. El cas del castellà és una mica diferent, ja que la forma empoderamiento es documenta en textos antics d'aquesta llengua amb el mateix significat que apoderamiento, a diferència del que succeeix en català, en què la forma tradicional és únicament apoderament.
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de empoderament, empoderar i empoderar-se al Cercaterm i la Neoloteca.