Back to top
contracte d'eixermada contracte d'eixermada

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:

SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 11a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2021.<https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  contracte d'eixermada, n m
 • es  contrato de eixermada

<Documentació jurídica>, <Dret civil>

Definició
Contracte agrari de naturalesa associativa parciària pel qual una de les parts cedeix a l'altra el gaudi d'una o de diverses finques ermes perquè les artigui i les faci aptes per al conreu a canvi d'una part alíquota dels fruits que les finques produeixin.

Nota

 • El contracte d'eixermada es regulava en l'article 338 de la Compilació del dret civil de Catalunya, el qual disposava que aquests contractes s'havien de regir, si no hi havia pacte, pels usos i els costums del lloc. Tanmateix, aquesta normativa va quedar substituïda per la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu, el règim de la qual és aplicable a tots els contractes de conreu, entenent com a tals, en sentit ampli, tots els que tenen per finalitat la cessió onerosa de l'aprofitament agrícola, ramader o forestal d'una finca rústica.
  En virtut de la Llei 1/2008, poden establir un contracte totes les persones amb capacitat per a contractar. Els titulars de drets limitats sobre la finca —usufructuaris, fiduciaris, reservistes, compradors a carta de gràcia, entre altres— també poden formalitzar un contracte, per bé que, un cop extingit llur dret, el contracte subsisteix fins que finalitza el termini mínim establert per la Llei o per la pròrroga en curs.
  El contracte d'eixermada és un contracte ad meliorandum, és a dir, el propietari o propietària procura aconseguir la millora de la finca amb aquesta cessió, per això, durant la vigència del contracte, el conreador o conreadora cedeix una part poc significativa de la collita. Les eixermades es pacten habitualment per un període de cinc anys, i acaben de dret en finalitzar el termini estipulat o, si no n'hi ha, en el termini usual de la comarca. Aquest contracte obliga el conreador o conreadora al lliurament d'una part molt poc significativa de la producció, a partir del segon any, i al lliurament de la finca millorada (roturada) a la finalització del contracte.
  En virtut de la Llei 1/2008, el contracte d'eixermada s'ha de formalitzar per escrit, i qualsevol de les parts pot exigir en qualsevol moment a l'altra que el contracte es formalitzi íntegrament en un document públic, que hi consti una descripció de la finca objecte del contracte i, si escau, un inventari dels elements i dels drets vinculats a l'explotació que se cedeix i qualsevol altre aspecte necessari per a desenvolupar i executar el contracte adequadament.
 • V. t.: arrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural n m
 • V. t.: arrendament per a pastures n m
 • V. t.: arrendament rústic n m
 • V. t.: boïga n f
 • V. t.: contracte d'integració n m
 • V. t.: contracte de conreu n m
 • V. t.: masoveria n f
 • V. t.: parceria n f
 • V. t.: sòcita n f
 • V. t.: terratge n m