Back to top

Criteris terminològics

Presentació
CARDIOPROTEGIR PERSONES O CARDIOPROTEGIR TERRITORIS? CARDIOPROTEGIR PERSONES O CARDIOPROTEGIR TERRITORIS?

  • ca  CARDIOPROTEGIR PERSONES O CARDIOPROTEGIR TERRITORIS?
  • ex  cardioprotecció dels assistents a un acte (EXEMPLE de cardioprotegir)
  • ex  ? poliesportiu municipal cardioprotegit (EXEMPLE de cardioprotegir)
  • ex  ? territori cardioprotegit (EXEMPLE de cardioprotegir)

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definició
Tant l'estructura cardioprotegir una persona com l'estructura cardioprotegir un territori es poden considerar vàlides, encara que no són igualment adequades en tots els contextos.

Els motius que avalen aquestes dues estructures són els següents:
(1) Pel que fa a cardioprotegir, és un verb transparent semànticament i ben construït lingüísticament a partir de la forma prefixada cardio-, 'cor', i el verb protegir.
(2) Pel que fa al complement, l'ús més habitual és aplicar cardioprotegir a una persona; ara bé, l'aplicació a un equipament, una zona o un acte públic es pot interpretar com un ús metonímic degut a una voluntat d'economia de la llengua: en comptes de fer funcionar com a complement un grup de persones que es troben en un espai determinat, es pren directament aquest espai com a complement.
Ex.: El nou poliesportiu municipal estarà cardioprotegit; Girona, territori cardioprotegit.

Tot i això, en textos científics o en documentació tècnica d'especialitat, es considera preferible fer servir únicament la primera estructura, és a dir prendre sempre les persones com a complement.

El verb cardioprotegir fa referència a l'acció de protegir el cor d'un pacient, habitualment amb un aparell que pugui actuar en cas d'aturada cardíaca.

Nota