Back to top

Criteris terminològics

Presentació
GUIONET (4): ÚS EN DENOMINACIONS AMB ANTROPÒNIMS GUIONET (4): ÚS EN DENOMINACIONS AMB ANTROPÒNIMS

  • ca  GUIONET (4): ÚS EN DENOMINACIONS AMB ANTROPÒNIMS
  • ex  anèmia de Diamond-Blackfan (EXEMPLE d'antropònims de persones diferents), n f
  • ex  contracció de Braxton Hicks (EXEMPLE d'antropònim de la mateixa persona), n f
  • ex  lesió de Morel-Lavallée (EXEMPLE d'antropònim de la mateixa persona), n f
  • ex  proteïna de Bence Jones (EXEMPLE d'antropònim de la mateixa persona), n f

Criteris lingüístics > 01 Aspectes generals

Definició
En les denominacions que aparentment contenen més d'un antropònim (nom propi de persona) sense cap conjunció que els uneixi, la utilització del guionet entre els diversos components depèn de si pertanyen a més d'una persona o a una de sola i també de la grafia en la llengua original:

A. ANTROPÒNIMS DE PERSONES DIFERENTS

Si són antropònims que pertanyen a persones diferents, s'escriu un guionet entre els antropònims.
Ex.: anèmia de Diamond-Blackfan [Els antropònims corresponen a Louis K. Diamond i Kenneth D. Blackfan]

B. ANTROPÒNIMS DE LA MATEIXA PERSONA

Si són antropònims compostos que pertanyen a la mateixa persona, cal atenir-se a la llengua original:

B1. Sense guionet en la llengua original
En cas que en la llengua original s'escriguin sense guionet, en català també s'han d'escriure sense guionet.
Ex. 1: contracció de Braxton Hicks [És un antropònim que correspon a John Braxton Hicks]
Ex. 2: proteïna de Bence Jones [És un antropònim que correspon a Henry Bence Jones]

B2. Amb guionet en la llengua original
En cas que en la llengua original s'escriguin amb guionet, en català també s'han d'escriure amb guionet.
Ex.: lesió de Morel-Lavallée [És un antropònim que correspon a Victor Auguste François Morel-Lavallée]

Nota

  • Aquest criteri es complementa amb les fitxes GUIONET (1): NORMA GENERAL SOBRE LA PRESÈNCIA O ABSÈNCIA DE GUIONET EN MOTS COMPLEXOS, GUIONET (2): NORMA GENERAL SOBRE L'ACCENTUACIÓ DE MOTS COMPLEXOS i GUIONET (3): ÚS EN COMPOSTOS MANLLEVATS.