Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

COVID-19, covid: PRONÚNCIA I GRAFIA - Diccionari de criteris terminològics

Presentació
COVID-19, covid: PRONÚNCIA I GRAFIA COVID-19, covid: PRONÚNCIA I GRAFIA

  • ca  COVID-19, covid: PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

Definició
En l'ús oral i escrit de les formes COVID-19 / COVID / Covid-19 / Covid / covid-19 / covid es recomana seguir diverses convencions que s'han anat establint.


A. PRONÚNCIA I GRAFIA

Pel que fa a la pronúncia i la grafia, es considera preferible:

- Fer-ne una paraula aguda, és a dir pronunciar-ho amb accent tònic sobre la síl·laba -vid i, com a paraula aguda acabada en consonant, no posar-hi cap accent gràfic.

- Pronunciar [o] la vocal de la primera síl·laba, en tots els dialectes. (Ara bé, en els dialectes que habitualment pronuncien [u] una o àtona, també es pot pronunciar c[u]vid, d'acord amb el procés habitual d'integració de sigles i paraules procedents d'altres llengües.)

- Escriure-ho seguint prioritàriament una de les grafies següents:

(1) COVID-19, amb totes les lletres amb majúscules i en rodona, d'acord amb el seu origen com a sigla (COVID-19 procedeix del nom original anglès coronavirus disease 19, en què la xifra fa referència al 2019 com a any de sorgiment de la malaltia).
. Aquesta forma és pròpia dels àmbits més especialitzats (estudis, denominacions de vacunes, etc.).

(2) covid (forma ja recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans), amb totes les lletres amb minúscules i en rodona, d'acord amb l'últim pas d'integració de les sigles en la llengua quan tenen valor de nom comú i es tornen d'ús general (és a dir, igual que sida o radar, originalment sigles); a més, es prescindeix de la referència a l'any perquè l'ús habitual no la recull (fora de l'àmbit especialitzat, l'any no té valor opositiu).
. Aquesta forma és pròpia d'àmbits no especialitzats: divulgació, mitjans de comunicació, registre col·loquial.

En canvi, NO es consideren grafies adequades:

. *COVID-19,*covid-19 [en cursiva], perquè les malalties s'escriuen amb lletra rodona.
. *Covid-19, Covid [amb majúscula inicial], perquè les malalties tenen tractament de noms comuns (per exemple, la grip o, si contenen noms propis, malaltia de Kawasaki).


B. GÈNERE

Pel que fa al gènere, es recomana:

- Assignar-hi el gènere femení, que és el gènere que té en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Cal tenir en compte que COVID-19 (o covid) correspon en català a la denominació completa malaltia per coronavirus, en què malaltia tradueix disease; com que malaltia per coronavirus és femení, també ho són COVID-19 i covid.
Exemple: la COVID-19, la covid; el virus de la COVID-19, el virus de la covid

L'ús del gènere masculí per a COVID-19 o covid no és recomanable, tot i que no sigui evident que la forma contingui 'malaltia' i que de vegades s'utilitzin, impròpiament, com a nom del virus.

En canvi, coronavirus s'utilitza en masculí, ja que, a diferència de COVID-19 o covid, fa referència a un virus i no a una malaltia, i en català els virus són de gènere masculí.
Exemple: el coronavirus causant de la COVID-19, el coronavirus de la covid


C. DENOMINACIÓ DE MALALTIA I VIRUS

C1. Malaltia

Pel que fa a la malaltia, com ja s'ha comentat, tant es poden utilitzar COVID-19 com covid, segons el grau d'especialització del context; així mateix, també es poden fer servir formes més descriptives (com ara malaltia del coronavirus) o estrictament redundants (per exemple, malaltia de la covid).

C2. Virus

Pel que fa al virus que causa la malaltia, el nom oficial aprovat per l'ICTV (Comitè Internacional de Taxonomia de Virus) és coronavirus SARS-CoV-2. Tot i això, en contextos comunicatius l'OMS recomana que es facin servir denominacions del tipus virus responsable de la COVID-19 o coronavirus de la COVID-19 (com ara virus de la grip o virus de la sida).

Nota