Back to top
 • ca  llibertat, n f
 • ca  llibertat civil, n f sin. compl.
 • es  libertad
 • es  libertad civil
 • fr  liberté
 • fr  liberté civile
 • en  civil liberty
 • en  freedom
 • en  liberty

Definició
Estat dels ciutadans els drets i els privilegis dels quals estan protegits per una comunitat civil organitzada, dels ciutadans que participen de la vida pública i controlen el seu govern i dels ciutadans que poden actuar segons la seva pròpia determinació amb les úniques limitacions establertes per les lleis.

Nota

 • En anglès, les formes freedom i liberty s'usen de manera indistinta en algunes ocasions. Tanmateix, hi ha un matís semàntic: freedom suggereix la manca de restriccions a l'hora de dur a terme un acte, mentre que liberty suggereix la capacitat d'exercir la pròpia voluntat, i que els actes són justificables o desitjables.
 • ca  llibertat, n f
 • es  libertad
 • fr  liberté
 • en  freedom

Definició
Estat de les persones que es troben exemptes d'esclavitud, empresonament o altres situacions similars de subjecció o subordinació.
 • ca  llibertat fonamental, n f
 • ca  llibertat bàsica, n f sin. compl.
 • es  libertad básica
 • es  libertad fundamental
 • fr  liberté fondamentale
 • en  basic human freedom
 • en  fundamental freedom

Definició
Llibertat pertanyent a les llibertats fonamentals.
 • ca  llibertat, n f
 • ca  llibertat civil, n f sin. compl.
 • es  libertad
 • es  libertad civil
 • fr  liberté
 • fr  liberté civile
 • en  civil liberty
 • en  freedom
 • en  liberty

Definició
Estat dels ciutadans els drets i els privilegis dels quals estan protegits per una comunitat civil organitzada, dels ciutadans que participen de la vida pública i controlen el seu govern i dels ciutadans que poden actuar segons la seva pròpia determinació amb les úniques limitacions establertes per les lleis.

Nota

 • En anglès, les formes freedom i liberty s'usen de manera indistinta en algunes ocasions. Tanmateix, hi ha un matís semàntic: freedom suggereix la manca de restriccions a l'hora de dur a terme un acte, mentre que liberty suggereix la capacitat d'exercir la pròpia voluntat, i que els actes són justificables o desitjables.
llibertat d'associació llibertat d'associació

 • ca  dret d'associació, n m
 • ca  llibertat d'associació, n f sin. compl.
 • es  derecho de asociación
 • es  libertad de asociación
 • fr  droit d'association
 • fr  liberté d'association
 • en  freedom of association
 • en  right of association

Definició
Dret de les persones a vincular-se a agrupacions permanents i organitzades per a assolir objectius comuns i a desvincular-se'n.

Nota

 • 1. El dret d'associació permet, per exemple, la creació de partits polítics i de sindicats.
 • 2. El dret d'associació pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat nacional, la seguretat pública o l'ordre públic, la salut o la moral públiques, o els drets i les llibertats dels altres.
 • 3. El dret d'associació comprèn la llibertat sindical.
 • 4. El dret d'associació és un dret polític.
llibertat d'expressió llibertat d'expressió

 • ca  llibertat d'expressió, n f
 • es  libertad de expresión
 • es  libertad de palabra
 • fr  liberté d'expression
 • en  freedom of expression
 • en  freedom of speech

Definició
Llibertat fonamental de les persones de manifestar públicament idees, opinions i sentiments, i de cercar, rebre i difondre informacions, sense limitació de fronteres i amb respecte a l'honor, la intimitat, la imatge pròpia i la protecció de la joventut i de la infància.

Nota

 • 1. La llibertat d'expressió pot ser objecte de restriccions, sempre que la llei les determini i sempre que siguin necessàries per al respecte dels drets o la reputació d'altres persones o per a la protecció de la seguretat nacional, l'ordre públic o la salut i la moral públiques.
 • 2. La llibertat d'expressió comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de premsa.
 • 3. La llibertat d'expressió és un dret civil.
llibertat d'opinió llibertat d'opinió

 • ca  llibertat d'opinió, n f
 • es  libertad de opinión
 • fr  liberté d'opinion
 • en  freedom of opinion

Definició
Llibertat fonamental de les persones d'expressar pensaments i idees, de manera oral o per escrit i a través de qualsevol mitjà.

Nota

 • 1. La llibertat d'opinió és una manifestació de la llibertat d'expressió.
 • 2. La llibertat d'opinió és un dret civil.
llibertat de circulació llibertat de circulació

 • ca  llibertat de circulació, n f
 • ca  llibertat de moviment, n f sin. compl.
 • es  libertad de circulación
 • es  libertad de movimiento
 • fr  liberté de circulation
 • en  freedom of movement

Definició
Llibertat fonamental de les persones de desplaçar-se pel territori d'un estat i establir-hi la residència, de sortir de qualsevol país i de tornar al país d'origen sense limitacions.

Nota

 • 1. En el context de la Unió Europea, es considera llibertat de circulació el dret dels ciutadans de la Unió i, segons determinades condicions, dels nacionals d'estats tercers que hi resideixen legalment a desplaçar-se pel territori de la Unió i establir-hi la residència.
 • 2. La llibertat de circulació és un dret civil.
llibertat de consciència llibertat de consciència

 • ca  llibertat de consciència, n f
 • es  libertad de conciencia
 • fr  liberté de conscience
 • en  freedom of conscience

Definició
Llibertat fonamental de les persones de tenir les conviccions i els principis morals que triïn sense ser objecte de discriminació o coacció.

Nota

 • 1. La llibertat de consciència és una manifestació de la llibertat de pensament i la llibertat de religió.
 • 2. La llibertat de consciència és un dret civil.
llibertat de culte llibertat de culte

 • ca  llibertat de culte, n f
 • ca  llibertat de cultes, n f
 • es  libertad de culto
 • es  libertad de cultos
 • fr  liberté de culte
 • fr  liberté des cultes
 • en  freedom of worship

Definició
Llibertat fonamental de les persones de manifestar qualsevol creença religiosa sense coaccions, de manera individual o col·lectiva, institucional, privada o pública.

Nota

 • 1. La llibertat de culte és una manifestació de la llibertat de religió.
 • 2. La llibertat de culte és un dret civil.