El creixement imparable de la terminologia sobre les dades

Articles
Butlletí RECERCAT

El món de la gestió de les dades té una importància cada cop més gran en la nostra societat i això comporta l'aparició constant de noves realitats d'aquest àmbit (noves disciplines, nous mètodes, etc.) i, per tant, també l'aparició constant de nous termes per a designar-les.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "El creixement imparable de la terminologia sobre les dades" [en línia]. Butlletí RECERCAT (2022), núm. 180.