Partícules en suspensió, PM o aerosols atmosfèrics?

Articles
Butlletí RECERCAT

Les partícules en suspensió són partícules sòlides o líquides de diàmetre inferior a 10 micròmetres que es troben suspeses a l'atmosfera, amb una velocitat de sedimentació baixa i un temps de permanència bastant llarg, en funció de la seva densitat. Si bé poden ser d'origen natural —com la pols volcànica, els grans de pol·len o els núvols de pols del desert—, són degudes en gran mesura a l’activitat humana —per exemple, a les emissions de processos industrials, als insecticides aplicats als cultius o a les emissions de vehicles.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. "Partícules en suspensió, PM o aerosols atmosfèrics?" [en línia]. Butlletí RECERCAT (2022), núm. 181.