En què s'assemblen la 'immunitat de ramat' i el 'nínxol de mercat'? (Via Empresa)