Els actors internacionals

Un actor internacional és una entitat del sistema internacional amb habilitat per a mobilitzar recursos, capacitat per a fixar-se objectius internacionals de forma autònoma i capacitat d'influència, política o fàctica, per a dur a terme una funció en l'escena internacional.

Aquest concepte ha anat evolucionant en la teoria de les relacions internacionals a mesura que ha anat canviant la societat internacional. Així, si inicialment tan sols l’estat era considerat un actor internacional en l’actualitat indubtablement també es consideren actors internacionals les organitzacions internacionals i altres entitats no governamentals, com els bel·ligerants, els individus, els moviments d’alliberament nacional, les multinacionals, les organitzacions no governamentals i la societat civil internacional

Podeu ampliar la informació al diccionari en línia Diccionari de relacions internacionals, que recull més de 1.300 termes relacionats amb les relacions internacionals i el marc jurídic i competencial dels actors internacionals.


Autoria: TERMCAT

Amb el suport de: Govern d'Andorra 


TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Actors internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018. 1 infografia.

 

Els actors internacionals