Embassament d'Oroville (EUA)

Imatge interactiva i explicativa dels conceptes més destacats relacionats amb els embassaments. El producte inclou una quinzena de termes en català, com ara coronament, parament, estrep, trampolí, desguàs de fons o vas esmorteïdor. Bona part d’aquesta terminologia està extreta del Diccionari visual de la construcció

 

Autoria: TERMCAT


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Embassament d'Oroville (EUA) [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017.