Back to top
pannus pannus

pantà baromètric pantà baromètric

pantalla pluviomètrica pantalla pluviomètrica

parallamps parallamps

paràmetre de Coriolis paràmetre de Coriolis

paràmetre de Rossby paràmetre de Rossby

paràsit atmosfèric paràsit atmosfèric

parheli parheli

pedra pedra

pedregada pedregada