Any de traspàs, any bixest o any bissextil?

imatge d'un calendari

Les denominacions any de traspàs, any bixest i any bissextil són les que recull el diccionari normatiu per a designar els anys que tenen 366 dies civils.

Els adjectius bixest (es pronuncia com clixé o guixer) i bissextil provenen del llatí bisextus, -a, -um, compost de bis (‘dues vegades’) i sextus (‘sisè’). Aquest adjectiu llatí fa referència al dia que, en el calendari julià de l’època romana, s’afegia cada quatre anys després del 24 de febrer per a corregir la durada real de l’any, que era de 365 dies i 6 hores. Aquesta data corresponia al sisè dia de les calendes de març, és a dir, l’últim dia del calendari romà; això explica que es considerés el dia afegit com ‘dues vegades el sisè’. En el calendari gregorià, l’estàndard mundial vigent, aquest dia de més s’afegeix a final de febrer per a mantenir el calendari sincronitzat amb l’any astronòmic.

Actualment, són anys de traspàs els múltiples de quatre, excepte els que acaben en dos zeros. En aquest cas, cal tenir en compte les dues primeres xifres de l’any: si són múltiples de quatre, l’any també serà any de traspàs.

Bixest

Trobareu més informació sobre història i curiositats del calendari en el Diccionari de física i el Diccionari de religions