Aprenentatge en línia és la #propostaelearning

El terme aprenentatge en línia és la proposta que s'ha fixat per a fer referència a l’aprenentatge en què s’utilitzen mitjans i dispositius electrònics per a accedir a les activitats i els continguts formatius, d’acord amb una filosofia d’interacció, de flexibilitat i de construcció compartida de coneixement.

Aquesta proposta catalana és equivalent a la forma anglesa e-learning, i ha estat aprovada recentment pel Consell Supervisor del TERMCAT, juntament amb el sinònim complementari aprenentatge digital, atès que són les formes més utilitzades en català com a alternatives a l’anglicisme i les que tenen més suport entre els especialistes.

Aquest terme ja havia estat estudiat l’any 2007, i s'havia proposat la forma aprenentatge electrònic, però la decisió s’ha reconsiderat a petició dels experts. Tot i que, quan es va aprovar, l’adjectiu triat (electrònic) cobria bona part dels usos de la forma prefixada anglesa e-, actualment aquest adjectiu s’associa sobretot a l’emmagatzematge, la transmissió i la comercialització d’informació, i es considera, doncs, poc adequat per a designar aquest tipus d’aprenentatge, que, més enllà d'utilitzar els mitjans electrònics, comporta tota una nova filosofia educativa.

Durant el procés de reconsideració s’han tingut en compte les aportacions de molts experts de l’àmbit i també els comentaris rebuts arran de l’enquesta que es va fer al Twitter durant el mes de juny per trobar una #propostaelearning. A més, la iniciativa de reconsideració s’emmarca en la línia de col·laboració establerta amb la Universitat Oberta de Catalunya per a recollir la terminologia relacionada amb l’aprenentatge en entorns digitals en un diccionari en línia que es publicarà el mes de desembre.

Agraïm totes les observacions i propostes rebudes, i la col·laboració dels nombrosos experts que han fet arribar les seves opinions. Podeu consultar la fitxa d’aquest terme, amb equivalents en altres llengües i la definició, a la Neoloteca i al Cercaterm.