Com es pot dir en català branded content, content marketing, content curator i altres termes relacionats?

imatge de diversos logotips de marques

La forma branded content és un anglicisme que designa en l’àmbit del màrqueting un contingut informatiu, d’entreteniment o lúdic produït o promogut per una marca i d’interès per al seu públic objectiu, en què se solen reflectir els valors de la marca. En català, s’ha normalitzat la forma contingut de marca per a referir-se a aquest concepte. Aquesta alternativa catalana ja té força ús en català, al costat del manlleu, i també es documenta, de manera paral·lela, en altres llengües romàniques.

Cada cop més les marques necessiten generar un vincle emocional amb els seus consumidors per aconseguir el seu compromís (en anglès, engagement). Fer màrqueting de continguts (en anglès, content marketing) suposa posar l’èmfasi en continguts que puguin ser d’interès per als usuaris (una pel·lícula, un llibre, un concert, un joc, un vídeo, qualsevol cosa que atregui i atrapi l’atenció) més enllà de mostrar les excel·lències dels productes que ven una marca.

Per a aconseguir aquest compromís amb els usuaris, la tasca del gestor de comunitats (community manager) i del curador de continguts (content curator) són essencials. Gestor -a de comunitats és l’alternativa catalana triada per al primer d’aquests dos termes, i concretament designa la persona que té la funció de crear, fer créixer, administrar i dinamitzar comunitats virtuals d’acord amb l’estratègia de l’organització que les promou. Tot i que sovint se solen confondre, el curador -a de continguts (en anglès, content curator) té un perfil professional diferenciat i fa referència a la persona que s’encarrega de buscar, seleccionar, organitzar i compartir continguts en línia que puguin ser rellevants per a una comunitat virtual determinada. La tasca que duu a terme el curador de continguts s’anomena cura de continguts.

Podeu consultar la fitxa de tots aquests termes al Cercaterm i a la Neoloteca.