Crowdsourcing en català

© iStockphoto.com/Mark Stay

Com a alternativa a l’anglicisme crowdsourcing, recentment el Consell Supervisor ha fixat la denominació catalana proveïment participatiu, que fa referència a l’obtenció de serveis, idees o continguts per mitjà d’una crida a la participació voluntària d’un públic ampli. Aquesta pràctica, que s’està estenent per Internet, permet a les organitzacions beneficiar-se d’una manera ràpida i senzilla del coneixement col·lectiu.

 

La denominació proveïment participatiu és una proposta neològica motivada des d’un punt de vista semàntic a partir del substantiu proveïment, derivat del verb proveir (“Posar en possessió d’allò que és necessari (algú o alguna cosa), fer que ho tingui, que no li manqui”) i un dels significats de l’adjectiu participatiu -iva (“Que es basa en el fet de participar”).

 

En l’estudi d’aquest terme s’han tingut en compte alternatives catalanes amb les bases subcontractació i externalització, semànticament més paral·leles a la forma anglesa (crowdsourcing en anglès està format per crowd, ‘multitud’, i una reducció del substantiu outsourcing, ‘subcontractació, externalització’), però s’han descartat perquè no s’adeqüen al concepte, ja que el proveïment participatiu, a diferència de la subcontractació i l’externalització, no implica un encàrrec formal de col·laboració.

S’han desestimat també les formes amb la base crida o concurs (*crida d’idees, *crida de microaportacions, *concurs d’idees, *concurs de microaportacions, etc.) perquè no designarien exactament el mateix concepte que crowdsourcing: el terme crowdsourcing fa referència a l’acció de proveir-se de serveis, idees o continguts per mitjà d’una crida a la participació, i no a la crida que es fa amb aquesta finalitat. De totes maneres, en cas que es vulgui fer referència a la crida en si, la proposta aprovada permet recórrer a solucions discursives com ara “crida al proveïment participatiu” o “convocatòria de proveïment participatiu”.

Aviat podreu consultar la fitxa completa d’aquest terme, juntament amb els criteris que ha aplicat el Consell Supervisor per a l’aprovació d’aquesta forma, al Cercaterm i a la Neoloteca.