Impressió en 3D, tridimensional, additiva o per capes?

© Imatge original: iStock / Riccardo_Mojana
       

Fabricació additiva, fabricació per capes, impressió en 3D i impressió tridimensional: totes aquestes denominacions són adequades per a referir-se a la tècnica de fabricació d'objectes en tres dimensions en la qual el relleu dels elements s'obté per un procediment que consisteix a disposar successivament capes de material les unes sobre les altres segons un model digital dissenyat per ordinador.

Les dues primeres (fabricació additiva i fabricació per capes) són les més utilitzades tradicionalment en l’àmbit industrial per a designar qualsevol tècnica de fabricació que es basa en l’afegiment de material. Les dues últimes, impressió en 3D (sovint amb la forma reduïda impressió 3D) o impressió tridimensional, han començat a utilitzar-se més recentment arran de l’aparició de les impressores 3D i de l’extensió d’eines de fabricació en línia posades a disposició dels usuaris. És per aquest motiu que alguns autors i experts consideren pertinent en determinats contextos fer la distinció entre els dos casos, argumentant que, de fet, la impressió en 3D és un tipus concret de fabricació additiva.

Es documenten formes paral·leles en espanyol (fabricación aditiva, por capas, impresión 3D, tridimensional); en francès (fabrication additive, par couches, impression 3D, tridimensionnelle), i en anglès (additive manufacturing, layer manufacturing, 3D printing, three-dimensional printing).

Podeu consultar tota aquesta informació a la fitxa corresponent del Cercaterm.