La participació en l’Administració pública

participació Administració pública

En dret administratiu, hi ha un principi d’organització administrativa pel qual els ciutadans poden intervenir en la gestió dels serveis públics o influir, fins i tot de manera determinant, en les decisions que prengui l’Administració pública. Aquest principi s’anomena principi de participació administrativa o principi de participació ciutadana.

Hi ha diverses modalitats de participació administrativa. En el principi de participació cooperativa un ciutadà desenvolupa activitats estrictament privades, però les duu a terme en el sentit propugnat per l’Administració pública. Una altra manera seria quan un ciutadà duu a terme funcions administratives sense perdre la seva posició privada i sense incorporar-se a cap òrgan administratiu. Aquest seria el cas, per exemple, de qui té la concessió d’un servei públic. S’anomena principi de participació funcional.

Una altra modalitat és el principi de participació procedimental, en què una persona física o jurídica privada participa en el procediment d’elaboració d’una decisió de l’Administració pública com a representant de persones interessades. Si una persona física o jurídica privada que representa uns interessos determinats s’incorpora a un òrgan de l’Administració pública, aleshores es tracta del principi de participació orgànica.

Tots aquests termes es poden consultar al Cercador terminològic del portal. També s’hi poden consultar molts altres principis del Dret administratiu.

 

Font: TERMCAT