La veu de les dones a la societat

imatge al·legòrica

El Consell Supervisor ha aprovat recentment la forma transversalització de gènere com a proposta catalana equivalent a la denominació anglesa gender mainstreming, que fa referència, en l’àmbit de la política i la sociologia, a la incorporació de la perspectiva de gènere en la política i les actuacions dels governs o, en general, de les entitats o institucions.

La idea de fons de la transversalització de gènere és que les polítiques d’igualtat no s’apliquin només des d’un departament de govern específic, sinó que ho impregnin tot, i que en qualsevol actuació política, sigui de l’àmbit que sigui i es trobi en la fase que es trobi, es prenguin en consideració les diferències entre homes i dones, les diferents experiències dels uns i les altres i les diferents implicacions que allò que es preveu fer pot tenir sobre cadascun d’aquests dos grups.

Sovint gender mainstreaming també pot traduir-se contextualment en català per transversalitat de gènere, que és una solució més simple i natural, però cal tenir present que el substantiu transversalitat designa una qualitat, mentre que l’anglès mainstreaming (i igualment transversalització) designa una acció.

El nucli transversalització (paral·lel formalment a altres substantius com ara generalització, industrialització o popularització, vinculats a processos i operacions) és un derivat del verb transversalitzar, derivat, al seu torn, de l’adjectiu transversal. En sentit recte, l’adjectiu transversal s’aplica a allò ‘que travessa una direcció donada’, però en sentit figurat també té relació, segons recullen ja alguns diccionaris catalans, amb allò ‘que abasta tots els elements d'un sistema en un moment determinat’. Transversalització de gènere és, doncs, l’acció de fer transversal o d’incloure arreu el gènere o, més específicament aquí, la perspectiva de gènere. Noteu, d’altra banda, que gènere és un substantiu ja normatiu amb el sentit de “Sexe en funció dels trets, dels rols i de les funcions que li són culturalment associats”.

La perspectiva de gènere —terme també aprovat pel Consell Supervisor— és la consideració de les diferències entre homes i dones en un àmbit o una activitat determinats, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar línies d'acció que permetin resoldre les desigualtats.

Ja podeu consultar les fitxes completes d’aquests termes a la Neoloteca i al Cercaterm.