Lletres gregues en termes de bioquímica: α-bungarotoxina, bungarotoxina α, alfabungarotoxina o bungarotoxina alfa?

lletres gregues

Les lletres gregues tenen presència en la terminologia de diversos àmbits d’especialitat. Ens fixem ara en els criteris per a l’ús de les lletres gregues en noms de substàncies bioquímiques. El Consell Supervisor del TERMCAT recomana que en el camp de la biomedicina se segueixin aquests criteris d’escriptura:

  • Sempre que sigui possible i el context comunicatiu (especialització alta) ho exigeixi, es recomana fer servir els símbols de les lletres gregues d’una d’aquestes dues maneres: amb la lletra grega anteposada i unida amb un guionet a la resta (α-bungarotoxina), o bé amb la lletra grega posposada sense guionet (bungarotoxina α).
  • Quan no sigui possible o el context comunicatiu (especialització baixa) ho requereixi, es poden adaptar les formes anteriors de la manera següent: amb el nom de la lletra grega anteposat sense guionet, assimilant aquest formant a qualsevol altre prefix (alfabungarotoxina), o bé amb el nom de la lletra grega posposat i sense guionet (bungarotoxina alfa).

Per tant, si prenem com a exemple el terme que us proposem, les formes preferents són les que contenen el símbol de la lletra grega (α-bungarotoxina, bungarotoxina α); tot i això, segons el cas i especialment quan hi ha dificultats de representació dels símbols, també són admissibles les formes amb el nom complet de la lletra (alfabungarotoxina o bungarotoxina alfa).