Neologia a l'entorn del finançament col·lectiu (crowdfunding)

imatge al·legòrica

Les dificultats actuals per trobar finançament per a nous projectes i l’oportunitat que ofereixen les plataformes web per arribar a molts usuaris i interactuar-hi amb poc temps i cost han motivat l’eclosió del finançament col·lectiu (en anglès, crowdfunding).

Efectivament, milers i milers de projectes culturals, empresarials i socials s’estan finançant avui dia amb aquest sistema, és a dir, per mitjà de les aportacions individuals, sovint modestes, d’un gran nombre de persones a través d’una plataforma web. Segons que els participants rebin o no una contraprestació a canvi de les aportacions i segons el tipus d’aquesta contraprestació, el finançament col·lectiu es classifica en finançament col·lectiu de donació o microdonació (els participants no reben cap contraprestació), finançament col·lectiu amb recompensa o micromecenatge (els participants reben una petita contraprestació), finançament col·lectiu de préstec (els participants reben interessos) i finançament col·lectiu d’inversió (els participants reben accions o participacions en els beneficis empresarials). En àmbits especialitzats, doncs, caldria evitar l’ús de la denominació micromecenatge si els usuaris no reben cap contraprestació per la seva aportació.

Aquests termes, que ha normalitzat recentment el Consell Supervisor i que properament podreu consultar al Cercaterm, formen part d’una terminologia bàsica del finançament alternatiu que el TERMCAT està treballant amb l’assessorament d’especialistes d’Acció.