Es poden usar indistintament baixar i descarregar en informàtica?

descarregar

Les formes descarregar i baixar són sinònimes i tenen un ús paral·lel en l’àmbit de la informàtica amb el sentit de copiar programes, fitxers, etc. d’un ordinador remot a un ordinador local o a un altre dispositiu electrònic, generalment a través d’Internet. Els substantius corresponents són descàrrega i baixada.

Igualment, són sinònimes les formes penjar i pujar amb el sentit de copiar programes, fitxers, etc. d’un ordinador local o un altre dispositiu electrònic a un ordinador remot, també a través d’Internet. En aquest cas, el substantiu corresponent més usat és pujada.

En tots dos casos, es tracta de formes metafòriques motivades des d’un punt de vista semàntic a partir de les definicions generals del diccionari normatiu. Aquesta sinonímia en les denominacions es presenta també en altres llengües romàniques com el castellà (bajar / descargar; cargar / colgar / subir) i el portuguès (baixar / descarregar).

 

Ben aviat podreu consultar la informació relativa a aquests termes normalitzats en el Cercaterm.