En primera persona: Joaquim Bosch i Bosch

"En el treball de normalització del sector de la jardineria i el paisatgisme, que es concreta en l’edició en català de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge (FJiP), ja fa molts anys que confiem plenament en el suport terminològic del TERMCAT.

L’elaboració d’aquesta normativa tècnica comporta dur a terme la coordinació de les contribucions dels col·laboradors experts que, cada un en el seu àmbit, aporten llur treball i esforç de consens. A vegades aquesta tasca pot arribar a ser complicada de coordinar i consensuar, especialment en el camp de la terminologia. En aquest treball sempre he estat acompanyat pel meu company Xavier Argimon, a qui vull agrair el rigor i l’esforç mostrat en defensa de la nostra llengua.

Així, sempre hem tingut molt en compte aquest treball d’estandardització en l’elaboració del Glossari, un apartat de les normes bàsic, imprescindible i molt necessari per a ordenar i definir correctament els termes utilitzats. És en aquest apartat, principalment, on l’assessorament que ens ofereix el TERMCAT esdevé molt profitós. Gràcies a aquesta col·laboració propera, meticulosa i precisa, estem revisant i enriquint l’extens repertori del lèxic que ens ajuda a explicar les operacions, les tècniques i els materials del món tècnic jardiner.

Amb una cinquantena d’NTJ publicades al llarg de vint anys, el treball segueix endavant i possiblement fora hora d’unificar tots aquests glossaris en un diccionari de la jardineria i el paisatgisme. Tot plegat, aquesta és una modesta i gratificant aportació a l’extensa tasca de normalització lingüística que es du a terme en l’àmbit de la llengua catalana."

 

Joaquim Bosch i Bosch
Director tècnic de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme
Fundació de la Jardineria i el Paisatge – FJiP