En primera persona: Marc Antoni Broggi i Trias

imatge del Dr. Broggi

"El Comitè de Bioètica de Catalunya és un organisme consultiu de la Generalitat que formula recomanacions per ajudar a reflexionar sobre els problemes que es presenten en “l’àmbit de la vida i de la salut”. En complir els seus 25 anys, el Comitè considerà adequat fer un diccionari per revisar la precisió conceptual i lingüística dels termes que utilitzava. Algun terme podia ser nou o emprat en una nova accepció, però també volia interrogar-se sobre el rigor en l’ús dels termes que compartia amb aparent unanimitat. Perquè cada concepte, quan se’l mira de prop, genera la necessitat d’esmolar-ne les arestes i de repensar-ne els límits actuals.

Tal com fa l’anàlisi bioètica, un diccionari pot fer conscient allò que no ho era en tota la seva complexitat. I també mostra una contradicció interessant: per un costat, les paraules no poden contenir més que significats opinables, però amb elles volem proposar definicions consensuades ben precises.

En aquest cas, les propostes s’han consensuat entre dos àmbits: el de la bioètica i el de la llengua catalana. Dos exemples. Un: acceptar el terme maleficent per referir-nos a l’actuació o al medicament que comporti un dany excessiu, i fer-lo servir per qualificar les alternatives clíniques que cal descartar per aquest motiu, sense haver de recórrer al dur adjectiu malèfic. I dos: estendre fútilmés enllà de l’accepció reconeguda de ‘frívol’ per qualificar l’actuació que, tot i ser eficaç, resulta inútil per a l’objectiu perseguit.

El TERMCAT va acceptar aquestes i altres propostes després d’una anàlisi acurada i oberta. Al mateix temps, ha controlat la correcció dels termes inclosos per evitar mals usos i males formes. Ha mostrat així, de fet, i com diu Walter Benjamin, l’eterna doble vessant, cognitiva i estètica, que comporta el llenguatge. Viure aquesta veritat, la riquesa dels matisos i el gust pel rigor, ha permès que —sobretot gràcies a l’ajuda atenta i efectiva de la terminòloga Marta Sabater— els treballs i els dies esmerçats ens hagin resultat molt gratificants i el resultat pugui ser exemplar."

 

Marc Antoni Broggi i Trias
Cirurgià i president del Comitè de Bioètica de Catalunya