En primera persona: Neus Nogué Serrano

"Entre els aspectes que inclou el Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials, organitzat pel Departament de Filologia Catalana i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, hi ha, evidentment, la terminologia. Per aquest motiu, el postgrau inclou el TERMCAT en la seva oferta perquè hi hagi estudiants que hi puguin fer les pràctiques.

Al TERMCAT els estudiants participen en tasques molt diverses: projectes terminològics en procés d’elaboració, revisió de productes, buidatges terminològics i traducció de documents de difusió, entre d’altres. Aquesta diversitat els permet conèixer des de dins el funcionament del centre, i aplicar i ampliar els coneixements sobre terminologia, i sobre assessorament lingüístic en general, que han après durant el postgrau.

Quan valoren les pràctiques al TERMCAT, els estudiants sempre en destaquen dos aspectes. D’una banda, l’obertura de mires que els aporten: l’oportunitat de conèixer més a fons el món de l’assessorament lingüístic i la terminologia, l’experiència adquirida i el pont —sovint el primer— que han pogut fer amb el món laboral. D’altra banda, el tracte excel·lent que reben dels tutors i, en general, del personal del TERMCAT: l’ambient agradable de treball, la valoració de la seva figura i la confiança que se’ls dóna, que els permet adquirir més autonomia i més seguretat en ells mateixos a l’hora de desenvolupar l’activitat professional per a la qual els hem format a la universitat."

 

Neus Nogué Serrano
Coordinadora de pràctiques i directora del Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
Universitat de Barcelona