Què és el regifting i com es pot dir en català?

CC Wikimedia Commons/Petr Kratochvil 

El terme anglès regifting fa referència a un concepte aparegut no fa gaire —se’n documenten usos fa uns tres anys—, però que cada vegada va prenent més volada. Es tracta d’un manlleu format en anglès a partir del prefix llatí re- i el verb to gift ‘fer regals’. Inicialment, doncs, té el sentit literal de tornar a regalar a algú altre un regal rebut, normalment perquè no ha agradat. Així ho recullen ja per a l’anglès obres lexicogràfiques de referència com l’Oxford English Dictionary: regift ‘Give (a gift one has received) to someone else’. Posteriorment, el terme ha passat a utilitzar-se també per a referir-se al fet de posar a la venda, especialment a través d’Internet, els regals rebuts però no desitjats.

La crisi econòmica, l’espai cada vegada més reduït de les cases i la caducitat tecnològica de molts productes, fan que aquest terme aflori des de fa uns anys després de les festes de Nadal. Potser en la major part de llengües s’utilitza gairebé exclusivament el manlleu anglès perquè d’aquesta manera s’emmascara una activitat que es pot considerar poc ètica, o poc acceptada socialment.

En tot cas, les alternatives catalanes proposades són transparents semànticament i paral·leles a l’anglès: es pot parlar de reregalar o regalar de nou, en el primer cas, o bé de revenda de regals, en el segon, habitual en contextos com ara web de revenda de regals, portals de revenda, etc.

Sigui quina sigui la manera com en diguem, el que és fonamental és assegurar-se que qui ha fet el regal originalment i qui el rep per segon cop o el compra no es coneguin, i esperar que l’atzar faci que les seves vides no es creuin mai.