Sang artificial, encara no

© iStockphoto.com / Evgeny Terentev

Per a fer referència d’una manera genèrica a la substància sintètica o semisintètica que pot desenvolupar alguna de les funcions de la sang i pot ser, en determinades circumstàncies, una alternativa a la transfusió sanguínia, el Consell Supervisor ha fixat la denominació substitut de la sang.

Si bé en contextos de divulgació científica se sol utilitzar amb aquest sentit la forma sang artificial, en l’àmbit de l’hematologia es considera una denominació semànticament poc adequada, ja que les substàncies desenvolupades fins ara no aconsegueixen imitar la sang en tota la seva complexitat, sinó que només fan alguna de les seves funcions.

Els substituts de la sang en què s’han dedicat més esforços de recerca i que estan en un estadi de desenvolupament més avançat són els que emulen la funció dels eritròcits, és a dir, el transport d’oxigen als teixits. Per aquest motiu, doncs, sovint s’associa la denominació genèrica substitut de la sang a aquest concepte. Tot i això, per a fer referència d’una manera precisa a aquest tipus de substituts de la sang, el Consell Supervisor ha aprovat la denominació transportador d’oxigen. Es tracta d’una denominació lingüísticament adequada, que ja té un cert ús —tant en català com de manera anàloga en altres llengües— i que té el vistiplau dels especialistes del sector. Com a designació d’aquest concepte específic s’han descartat les formes *substitut dels eritròcits i *anàleg de l’hemoglobina perquè són menys explicatives i menys conegudes que la forma aprovada.

Podeu consultar les fitxes completes dels termes substitut de la sang i transportador d’oxigen al Cercaterm i a la Neoloteca. Des d’un punt de vista científic, la fitxa terminològica de sang artificial encara no pot ser una realitat, però tant de bo que la recerca algun dia ho faci possible.