Start-up, spin-off, business angel, crowdfunding... I si donem una oportunitat a les alternatives catalanes?

© Flickr_Ken_Teegardin

L’objectiu últim de la normalització terminològica és que les noves denominacions que s’aproven s’acabin implantant entre els especialistes que les han d’utilitzar. L’èxit o el fracàs d’una determinada proposta, però, depèn de factors molt diversos, de vegades difícilment controlables des dels organismes encarregats de la normalització, i per això l’estudi de la implantació terminològica és una línia de treball important que mereix que hi parem atenció.

Cal dir que la participació dels experts de cada àmbit a l’hora de prendre les decisions és un factor previ indispensable per a la bona acollida de qualsevol proposta, però l’experiència ens diu que ni tan sols d’aquesta manera ens assegurem l’èxit en la implantació, especialment quan les noves propostes entren en concurrència amb manlleus de llengües de prestigi internacional, com és el cas de l’anglès en certs àmbits associats a la tecnologia, la ciència, l’economia o la comunicació.

En català tenim nombrosos exemples de denominacions llargament estudiades i consensuades amb especialistes que, malgrat tot, tenen dificultats per a fer-se un lloc en el llenguatge habitual dels experts. Heus aquí alguns exemples del sector empresarial i de la comunicació en què la implantació de les propostes catalanes no està encara assegurada; els trobareu tots a la Neoloteca i al Cercaterm. Us animem a incorporar-los en els vostres usos: la llengua hi guanya i el missatge esdevé més clar per a tothom.

aliança d’empreses per a joint venture

àngel inversor per a business angel

capital de risc per a venture capital

construcció de marca per a *branding

consum proactiu per a *prosumerisme [de l’anglès prosumerism]

creació de nom per a *naming

empresa derivada per a spin-off

empresa emergent per a start-up

finançament col·lectiu per a crowdfunding

fixació per a fixing

innovació rupturista per a *innovació disruptiva [de l’anglès disruptive innovation]

negociant per a trader

marxandatge per a merchandising

mitjans socials per a social media

part interessada per a stakeholder

proveïment participatiu per a crowdsourcing

rendibilitat de la inversió per a *retorn de la inversió [de l’anglès return on investment]

saber fer per a know-how