Actualització del Cercaterm (04/02/2020)

Actualització Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm, que és la primera d’aquest 2020, inclou les novetats següents: 

Fitxes de criteris noves

—2 fitxes noves que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT sota formats diversos. (Són les fitxes CRITERI negativitat corporal, positivitat corporal o neutralitat corporal? i CRITERI Noms de les jugadores de futbol: la lateral dreta, la lateral dret o el lateral dret?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" del Diccionari de criteris terminològics.

Termes puntuals nous o actualitzats

—49 termes nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, cuina per lots, en Gastronomia; marillufa, en Sociologia, i dispositiu frenaneu, en Construcció.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat "Noves incorporacions" de la Consulteca.

Aplicació de correccions

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, seguint la normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans, s’ha esmenat *nigrostriat a favor de nigroestriat en denominacions i definicions de diverses fitxes, com ara degeneració nigroestriada, i també s’ha corregit l’adjectiu *altimperial a favor de alt-imperial.)