Actualització del Cercaterm (20/04/2020)

actualització del Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents: 

Productes terminològics nous

—El recull Termes del coronavrius, elaborat pel TERMCAT des que va començar la pandèmia en col·laboració amb el Departament de Salut i amb la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Conté actualment 87 termes, amb equivalents en castellà i anglès i, en molts casos, també en francès i portuguès, i amb definicions. (Per exemple, coronavirus associat a la COVID-19 i màscara.)

—La Terminologia de les dones en el món laboral, elaborada pel TERMCAT. Conté 41 termes, amb equivalents en castellà, francès i anglès i amb definicions. (Per exemple, biaix de gènere i feminització de la pobresa.)

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats

—Tercera edició de la Nomenclatura de gestió universitària, elaborada per la Xarxa Vives d’Universitats l’any 2017, amb l’assessorament del TERMCAT, per a consensuar termes comuns en normatives i textos institucionals universitaris. En aquesta nova edició s’hi han afegit 113 termes nous referits als estudis de doctorat. Actualment conté 584 fitxes de terme, amb equivalents en castellà i anglès. (Per exemple, beca predoctoral i factor d’impacte.)

Fitxes de criteris noves

—2 fitxes noves que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT sota formats diversos. (Són les fitxes CRITERI COVID-19: Pronúncia i grafia i CRITERI Prefixos numerals grecs: Amb vocal o sense? Tetra- o tetr-?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

Termes puntuals nous o actualitzats

—52 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 48 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris, entre els quals destaca un grup de dotze fitxes relacionades amb el teatre de titelles. (Per exemple, titella de taula i titella de tija.)
  • 4 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu de treballs en àmbits concrets. (Per exemple, renda garantida de ciutadania, en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, s’ha afegit la denominació seminari web a seminari en línia i s’ha esmenat l’equivalent castellà *neurorehabilitación a favor de neurorrehabilitación en la fitxa de neurorehabilitació.