Actualitzats el Lèxic de fàrmacs i el Lèxic d’additius alimentaris

Les versions en línia del Lèxic de fàrmacs i del Lèxic d’additius alimentaris que ofereix el TERMCAT han estat actualitzades amb les novetats corresponents a l’any 2015.

L’actualització anual del Lèxic de fàrmacs, elaborat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT, inclou prop de seixanta noves entrades, corresponents a les denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades al llarg de 2015. Els termes es poden consultar a partir del català, el castellà, el francès i l’anglès, i també a partir de les accions terapèutiques que tenen i el número CAS —una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química, que resulta una dada molt útil per als professionals a l’hora de buscar informació sobre les substàncies farmacèutiques. També es poden consultar separadament en un apartat específic les noves incorporacions.

Per altra banda, també s’ha actualitzat el Lèxic d’additius alimentaris, elaborat pel Departament de Salut i el TERMCAT amb l’assessorament científic de l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius i Complements Alimentaris. Inclou les entrades corresponents als additius alimentaris aprovats per al seu ús industrial al llarg del 2015. Els termes es poden consultar a partir del català, el castellà, el francès i l’anglès, i també a partir del codi E que els identifica i les classes funcionals respectives. Igualment, es poden consultar separadament les noves incorporacions.

L’edició en línia d’aquests productes en facilita aquestes actualitzacions anuals, dutes a terme en col·laboració amb entitats representatives de cada sector, que garanteixen la màxima utilitat i vigència de la informació oferta. Les dues obres formen part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que aplega prop d’un centenar d’obres especialitzades d’àmbits ben diversos.