El Cercaterm s'adapta a la nova ortografia

cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm, el recurs en línia que ofereix accés a la informació terminològica del TERMCAT, presenta ja completada l’adaptació de tots els termes a les modificacions ortogràfiques acordades pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans l’octubre de 2016.

El Cercaterm és l’eina en línia que ofereix accés a més dades terminològiques, amb més de 350.000 fitxes de termes especialitzats en català i amb equivalents en castellà, anglès, francès i, sovint, altres llengües. Aquest volum de dades explica que sigui una eina especialment valorada per traductors, correctors, professionals de la llengua i experts dels diversos àmbits d’especialitat. Alhora, això explica que l’adaptació a la nova ortografia hagi estat llarga i complexa. A més a més, la naturalesa de lèxic d’especialitat dels termes fa que resultin afectades per les noves regles moltes formes no incloses en el diccionari normatiu de llengua general de l’Institut d’Estudis Catalans i, per tant, que no són fàcils de localitzar.

Com a exemples dels canvis aplicats en els mots prefixats i compostos amb el segon formant començat per r, podem citar casos com ara arreflèxia (69 esmenes) i intrarraquidi (40 esmenes); pel que fa a l’ús del guionet en mots compostos i prefixats, s’han fet canvis com en el terme foie-gras (280 esmenes); pel que fa als mots compostos i prefixats amb el segon formant començat per s seguida de consonant, els canvis han afectat formes com ara electroestàtic (236 esmenes) i geoestacionari (82 esmenes); pel que fa a la supressió de l’accent diacrític, ha calgut esmenar la forma verbal de passat feu (20 esmenes) i el nom molta (145 esmenes); pel que fa a la supressió de la dièresi en derivats cultes acabats en -al, s’han modificat termes com ara mastoidal (162 esmenes) i subaracnoidal (149 esmenes), i, pel que fa als canvis ortogràfics diversos en expressions llatines i manlleus, ha afectat casos com hàndicap (46 esmenes).

El Cercaterm es pot entendre com un diccionari de diccionaris. Creat l’any 2000, pioner com a recurs lingüístic ofert en línia als usuaris, ha esdevingut una font de referència tant en l’àmbit terminològic català com en l’internacional. Actualitzat i ampliat cada mes, recull totes les fitxes normalitzades pel Consell Supervisor, les fitxes resultants de consultes ateses pel TERMCAT, els diccionaris elaborats directament pel Centre o bé amb el seu assessorament (tant diccionaris terminològics com diccionaris de criteris) i també diversos continguts terminològics cedits per organismes o particulars externs. Tot això configura un recull amplíssim d’àmbits d’especialitat (tecnologia, ciències de la salut, esport, dret, geografia, etc., fins a un total de 32 àmbits) i de termes (aquest mes, 354.534 fitxes, amb 455.732 formes catalanes, 298.662 equivalents castellans, 184.992 equivalents francesos i 283.651 equivalents anglesos). La interfície ofereix la possibilitat de fer cerques en les formes catalanes, castellanes, franceses, angleses i d’altres llengües, i també de fer cerques específiques en la definició i les notes

Convé tenir en compte, però, que la complexitat de la tasca de revisió que s’ha dut a terme fa difícil d’assegurar que ja no queda en el Cercaterm cap forma que hagi de ser esmenada (especialment amb relació a la localització de compostos i prefixats amb el segon format començat per s + consonant). Entenem, per tant, que les nostres dades, tant pel que fa a aquesta qüestió lingüística com pel que fa als aspectes conceptuals, continuen subjectes a les revisions i modificacions que hi apliquem habitualment, sovint amb l’ajuda dels nostres usuaris.

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre el Cercaterm.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.