Els drets humans, en el nou diccionari en línia del TERMCAT

  Drets humans

El TERMCAT publica la Terminologia dels drets humans, que ha elaborat amb el suport del Govern d’Andorra, amb la qual es difonen més de cent termes relacionats amb aquest àmbit.

Els drets humans i les llibertats fonamentals són el conjunt de drets i llibertats de caràcter universal, inalienable i inderogable inherents a totes les persones, i són objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics. Són un tema d’interès general, i especialment per als mitjans de comunicació i per als agents que vetllen per promoure’ls o que duen a terme campanyes de sensibilització. Malauradament, també són presents en l’actualitat informativa quan s’incompleixen o es vulneren.

Aquest diccionari recull i defineix més d’un centenar de termes relacionats amb l’esfera dels drets humans; concretament, inclou els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones. Per exemple, s’hi poden trobar termes com ara dret a l’educació, dret a l’habitatge, dret a eleccions lliures, dret al desenvolupament, dret d’asil, dret de vaga o llibertat d’expressió. També inclou algunes entrades referides a violacions greus dels drets humans, com ara crim contra la humanitat, discriminació racial, prostitució forçosa o tortura.

Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

Com a material complementari, el TERMCAT ha preparat una infografia de la Declaració Universal dels Drets Humans, en què es poden consultar de manera interactiva els trenta articles de la Declaració i els termes que s’hi esmenten.

Aquest conjunt de termes forma part, alhora, d’un diccionari més ampli, en curs d’elaboració, dedicat a les relacions internacionals. Els drets humans són un àmbit d’interès per si mateixos, i per aquest motiu s’ha considerat oportú avançar la publicació de la terminologia d’aquest sector.

El títol s'incorpora a la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que aplega més de cent obres dedicades als més diversos camps d’especialitat.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.