La normalització terminològica, més a prop dels usuaris amb una eina interactiva que permet fer arribar propostes

Formulari dossier de normalització

El TERMCAT ofereix un nou model de dossier de normalització perquè qualsevol persona interessada pugui fer-li arribar propostes terminològiques. Els termes neològics que presenten algun tipus de dubte o de dificultat a l’hora d’incorporar-se a la llengua (manlleus, calcs inadequats, denominacions vacil·lants o lingüísticament dubtoses, etc.) es normalitzen, és a dir, s’estudien amb detall i, finalment, són establerts pel Consell Supervisor, l’òrgan designat oficialment per fixar les noves propostes terminològiques en el marc del procés general d’actualització de la llengua, d’acord amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb el suport del Govern de la Generalitat.

Els estudis a partir dels quals el Consell Supervisor pren les seves decisions són els dossiers de normalització. Es tracta de documents amb informació rellevant sobre el terme, de tipus lingüístic, terminològic i d'ús.

A partir d’ara, qualsevol usuari del TERMCAT que detecti un cas susceptible de normalització pot fer arribar al Centre de Terminologia un dossier de normalització d’una manera fàcil i ràpida. El nou dossier, disponible al web del Centre, està plantejat com un qüestionari en línia que, per mitjà de preguntes guiades, permet anar omplint els diferents camps que es consideren indispensables en un estudi d’aquestes característiques.

El formulari conté una quinzena de preguntes, no totes obligatòries. Les primeres estan destinades a assegurar que el cas que es vol enviar requereix realment normalització i, segons la resposta, es remet l’usuari a una pàgina informativa del mateix formulari on pot acabar de decidir sobre la necessitat o no d’enviar el dossier. Les preguntes següents són sobre el tipus de dificultat del cas, sobre les formes recollides en català, sobre la definició, sobre informació en altres llengües, sobre contextos d’ús, etc. Al final, s’ofereix la possibilitat d’explicar més extensament la situació i les dificultats del cas, i es demana també a l’usuari de fer una proposta de resolució.

El dossier es pot omplir d’una manera relativament sintètica, aportant-hi només la informació obligatòria, considerada indispensable, o d’una manera més aprofundida, a voluntat de l’usuari. El formulari ofereix també enllaços diversos a documents més extensos sobre la normalització o sobre fonts de consulta.

El nou recurs s’adreça a assessors lingüístics, traductors, especialistes dels diversos camps de coneixement, estudiants de terminologia i, en general, a qualsevol persona amb interès per la llengua.

El dossier de normalització en línia s’uneix a altres recursos interactius que ofereix el TERMCAT, com el Servei de consultes terminològiques, accessible des del Cercaterm, o el TermTest, un qüestionari en línia que, per mitjà de preguntes guiades, permet obtenir una primera valoració objectiva i numèrica de la qualitat metodològica d’un diccionari o vocabulari elaborat o en curs d’elaboració.