Nous termes en estudi al Consell Supervisor (10/04/2019)

Termes en estudi

Aquest dimecres, 10 d’abril, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió s’estudiaran termes de l’àmbit de l’astrofísica, concretament els següents:

 

accretion

1. Formació de planetesimals, com a resultat del xoc i l'adhesió entre si de partícules petites de pols i gels de diversa composició.

2. Incorporació de matèria a un cos massiu que es deu a l'acció conjunta de la força gravitatòria que hi exerceix aquest objecte i la dissipació i pèrdua de l'energia orbital de la matèria que es va incorporant.

Denominacions possibles: acreció

 

accrete, to

1. Incorporar matèria, un objecte massiu, per l'acció conjunta de la força gravitatòria que exerceix aquest objecte i la dissipació i pèrdua de l'energia orbital de la matèria incorporada.

Denominacions possibles: acretar v tr

2. Incorporar-se gradualment, la matèria, a un objecte massiu per l'acció de la gravetat a mesura que va perdent energia orbital gravitatòria, generalment mitjançant l'emissió de radiació.

Denominacions possibles: acretar-se [a] v prep pron

3. Experimentar, la matèria, un procés d'acreció.

Denominacions possibles: acretar-se v intr pron

 

accretion flow

Massa de matèria que es va incorporant progressivament a un objecte massiu.

Denominacions possibles: corrent d’acreció, flux d’acreció

 

accretion rate

Quantitat de matèria que s'incorpora a un objecte massiu per unitat de temps.

Denominacions possibles: ritme d’acreció, taxa d’acreció

 

tidal force

Tracció gravitatòria exercida per un o més cossos sobre un cos extens quan les masses dels primers provoquen un gradient en el camp gravitatori.

Denominacions possibles: força de marea, força mareal

 

tidal disruption

Destrucció d'un objecte a causa de la força de marea exercida per un o més objectes massius propers.

Denominacions possibles: destrucció mareal, destrucció per marea, esmicolament mareal, esmicolament per marea, mareodestrucció, mareoesmicolament

 

tidal truncation

Mareodestrucció d'una part perifèrica d'un objecte que passa a prop d'un atractor gravitatori, generalment d’una part menys densa que la part que continua intacta.

Denominacions possibles: esquinçament mareal, esquinçament per marea, truncament mareal, truncament per marea, mareoesquinçament, mareotruncament

 

afteglow

Radiació que segueix un esclat de raigs γ, i que té longituds d'ona més llargues.

Denominacions possibles: luminescència residual, postresplendor, resplendor, resplendor posterior, resplendor romanent

 

bipolar flows

Doll que surt d'un estel en formació o de les galàxies actives en els dos sentits oposats d'una mateixa direcció.

Denominacions possibles: corrents bipolars, doll bipolar, flux bipolar

 

blueshift

Reducció de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb el consegüent augment de la seva freqüència, quan es compara la longitud d'ona mesurada en el sistema de referència de l'objecte emissor amb la mesurada en el sistema de referència del receptor.

Denominacions possibles: corriment cap al blau, transblau, decalatge cap al blau, desplaçament cap al blau

 

redshift

Increment de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica emesa per un objecte, amb la consegüent reducció de la seva freqüència, quan es compara la longitud d'ona mesurada en el sistema de referència de l'objecte emissor amb la mesurada en el sistema de referència del receptor.

Denominacions possibles: corriment cap al vermell/roig, transvermell/transroig, decalatge cap al vermell, desplaçament cap al vermell

 

gamma-ray burst

Emissió intensa de raigs γ procedent d'una font astronòmica puntual.

Denominacions possibles: esclat de raigs gamma, explosió de raigs gamma, flaix de raigs gamma, fulguració de raigs gamma, ràfega de raigs gamma espetec de raigs gamma

 

core

Nucli d'un cúmul estel·lar o una galàxia en què la densitat de massa arriba a un màxim finit en el centre i el perfil de densitat no presenta cap singularitat central.

Denominacions possibles: nucli, nucli no singular, centre, cor

 

cusp

Nucli d'un cúmul estel·lar o una galàxia en què la densitat d'estels presenta una divergència central.

Denominacions possibles: cúspide, nucli singular

 

cosmic web

Conjunt d'estructures, filamentoses o aplanades, que es formen en el col·lapse gravitatori a partir d'un camp inicial de fluctuacions aleatòries en un univers en expansió.

Denominacions possibles: teixit còsmic, teranyina còsmica, xarxa còsmica

 

pancake

Estructura planària de la teranyina còsmica que es crea durant el col·lapse gravitatori a causa de les fluctuacions aleatòries de l'univers en expansió.

Denominacions possibles: barrera, coca, full, làmina, muralla

 

debris

1. Conjunt de materials sòlids de mida diversa, com ara grans de pols, meteorits o asteroides, que es formen, generalment, en un disc d'acreció protoplanetari.

2. Porció material, en estat gasós o de plasma, que és expulsada cap a l'espai en una explosió.

Denominacions possibles: destritus, detrit

 

desbris disk

Disc de detritus amb un alt contingut de pols i poc gas que està en òrbita al voltant d'un estel.

Denominacions possibles: disc detrític

 

survey

Observació astronòmica d'una àrea del cel realitzada de manera metòdica, uniforme i minuciosa, per tal d'obtenir un catàleg i unes observacions homogènies dels objectes que hi són presents.

Denominacions possibles: cartografiatge, prospecció, rastreig

 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquesta terminologia, o si sou experts en aquests àmbits, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.