Nous termes en estudi al Consell Supervisor (13/06/2022)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Aquest dilluns, 13 de juny, hi torna a haver reunió del Consell Supervisor. En aquesta sessió es revisaran les decisions preses en la reunió anterior, sobre termes d’economia, i s’estudiaran nous termes dels àmbits de la medicina, la informàtica i la gestió de dades.

TERME DE MEDICINA

endoleak / endofuita
Complicació del tractament d'un aneurisma endovascular consistent en la presència o persistència de flux sanguini al sac aneurismal després de la col·locació d'una endopròtesi.

TERMES D'INFORMÀTICA I GESTIÓ DE DADES

software stack / pila de programari
Grup de components independents que actuen conjuntament per donar suport a l'execució d'una aplicació.

full-stack devoloper / desenvolupador de pila completa
Desenvolupador d'aplicacions competent tant en el front (front-end) com en el fons (back-end) d'un sistema informàtic, perquè està altament familiaritzat amb els diferents components d'una pila de programari.

fog computing / informàtica en boira
Sistema informàtic en què els recursos, les dades i els serveis se situen entre el núvol i l'origen de les dades.

fog / boira
Conjunt de recursos i serveis accessibles en línia que un proveïdor situa entre el núvol i l'origen de les dades.

edge computing / informàtica a la vora
Sistema informàtic en què les dades es processen inicialment als sensors que les recullen, o a la seva xarxa, a fi que els objectes connectats puguin actuar en temps real.

edge / vora
Conjunt de recursos i serveis en línia que un proveïdor situa als mateixos sensors que generen dades o a la seva xarxa. 

big data / dades massives
Conjunt molt gran de dades, de procedència i característiques diverses, que només es pot emmagatzemar i gestionar amb l’ajuda d’eines informàtiques especials.

data science / ciència de dades
Disciplina que, mitjançant mètodes procedents de les matemàtiques, l’estadística, la informàtica i altres àmbits d’estudi, s’ocupa de l'extracció, la gestió, l'explotació, l'anàlisi i la interpretació les dades, especialment de dades massives, amb l’objectiu d’extreure’n coneixement i, en general, informació útil per a la planificació i la presa de decisions

data scientist / científic de dades / expert en ciència de dades | experta en ciència de dades
Persona especialitzada en l'extracció, la gestió, l'explotació, l'anàlisi i la interpretació les dades, especialment de dades massives.

data governance / governança de dades
Manera de gestionar globalment les dades d'una organització per a assegurar-ne la disponibilitat, la usabilitat, la consistència, la integritat i la seguretat i, en general, per a fer que esdevinguin valuoses per als objectius fixats.

data steward / administrador de dades | administradora de dades
Persona responsable d’identificar i definir el valor de les dades en una organització i de garantir-ne la qualitat, la disponibilitat i la seguretat, d'acord amb els principis de governança de dades establerts.

data custodian / conservador de dades | conservadora de dades
Persona responsable de garantir l'emmagatzematge, l'organització i el transport adequats de les dades d'una organització, i de preservar-ne la qualitat i la seguretat, d'acord l’administració de dades i amb els principis de governança de dades establerts.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou expert en la matèria objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.