Publicada en català la norma de gestió documental UNE-ISO 23081-1:2018

Norma UNE-ISO 23081-1:2018

S’ha publicat en català la Norma UNE-ISO 23081-1:2018 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1: Principis. El TERMCAT n’ha elaborat la versió catalana en el marc de l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) i el conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

Es tracta d’una actualització de la Norma UNE-ISO 23081-1:2008, també disponible en català, que incorpora les modificacions fetes per l’Organització Internacional de Normalització (ISO) en la norma internacional corresponent, la ISO 23081-1:2017. Ofereix els principis teòrics generals per al desenvolupament d’un marc de gestió sòlid de les metadades dels documents electrònics. És el primer estàndard de la sèrie de normes UNE-ISO 23081, dedicades a la gestió documental de les metadades, de la qual també hi ha traduïdes al català la UNE-ISO 23081-2011 i l’informe tècnic UNE-ISO/TR 23081-3 IN:2012.

En l’elaboració de la versió catalana s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE). El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a UNE o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1: Principis. UNE-ISO 23081-1:2018. Madrid: Asociación Española de Normalización, cop. 2018.