El TERMCAT publica el Vocabulari panllatí de les xarxes socials

© Logorilla

En el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), el TERMCAT ha coordinat l’elaboració del Vocabulari panllatí de les xarxes socials, que conté 114 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter.  

Aquest nou producte actualitza la Terminologia bàsica de les xarxes socials, que el TERMCAT va elaborar l’any 2012, ja que presenta les denominacions en sis llengües romàniques (català, castellà —variants d’Europa i de Mèxic—, francès, gallec, italià i portuguès —variants d’Europa i del Brasil—), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà.

En aquesta actualització multilingüe hi han participat, sota la coordinació del TERMCAT, representants de les universitats i els centres de recerca terminològica següents: Universitat de Salamanca, Col·legi de Mèxic, Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de Santiago de Compostel·la, Centre d'Estudis Gallecs de la Universitat de l'Algarve, Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Milà, Universitat Parthenope de Nàpols, Universitat de l'Algarve, Universitat del Vale do Rio dos Sinos, Pontifícia Universitat Catòlica del Rio Grande do Sul i Universitat Federal del Ceará.