Termes en estudi al Consell Supervisor (16/09/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Aquest dimecres, 15 de setembre, el Consell Supervisor ha reprès la seva activitat després del descans d’estiu. En aquesta reunió s’ha presentat a estudi una proposta per a la denominació catalana dels anomenats grans nombres, és a dir, els nombres superiors al milió o al miliard, poc freqüents en la vida quotidiana però utilitzats, en canvi, en àmbits especialitzats, sobretot en matemàtiques, cosmologia, criptografia, mecànica estadística o finances.

Aquests nombres es designen, convencionalment, seguint el model de bilió (un milió de milions) i de miliard (mil milions), combinant els prefixos numerals llatins (bi-, tri-, quadri-, etc.) amb les formes sufixades -ilió i -iard, respectivament. De vegades, però, sorgeixen dubtes a l’hora d’adaptar o de triar els prefixos, especialment quan cal denominar nombres amb un prefix numeral superior a nou o, encara més, superior a vint (decalió o decilió?; quattuordecilió o quatuordecilió?; novemdecilió o novendecilió?, etc.).

En aquesta reunió també s’ha valorat la denominació gran nombre i altres termes relacionats del mateix àmbit:

gran nombre / nombre gran / nombre molt gran
Nombre que és significativament més gran que els que s'usen en la vida quotidiana, però que apareix amb relativa freqüència en àmbits especialitzats, principalment en matemàtiques, cosmologia, criptografia, mecànica estadística o finances.
Nota: El terme gran nombre es refereix principalment a nombres naturals més grans d'un milió o d'un miliard, segons les font.

escala llarga
Sistema de denominació de grans nombres en què els noms amb el sufix -ilió signifiquen 106n i els que tenen el sufix -iliard signifiquen 106n + 3, essent n el nombre natural igual o superior a 2 que indica el prefix anteposat.
Nota: L’escala llarga és el sistema utilitzat tradicionalment en català i en altres llengües romàniques.

escala curta
Sistema de denominació de grans nombres en què els noms amb el sufix -ilió signifiquen 103n + 3, essent n el nombre natural igual o superior a 2 que indica el prefix anteposat.
Nota: L’escala curta és el sistema utilitzat tradicionalment en anglès americà. Progressivament s’està estenent també a altres països.

googol / gúgol / gogol / gugol
Gran nombre que equival a deu sexdeciliards (10100).

googolplex / gúgolplex / gógolplex / gugolplex / gogolplex, etc.
Gran nombre que equival a 10googol.

googolplexian / googolplexplex / googoldúplex / gugolplexplex / gugoldúplex, etc.
Gran nombre que equival a 10googolplex.

A banda d’aquests termes de matemàtiques, en aquesta reunió també s’han revisat les decisions preses en l’última reunió, del 16 de juliol, sobre termes de dansa.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.