Una nova Norma UNE i un informe tècnic disponibles en català

norma

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana d’un nou informe tècnic i una nova norma en el marc de l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització-UNE i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial.

Són l’Informe tècnic UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN Informació i documentació. Metadades per a la gestió documental. Part 3: Mètode d’autoavaluació, i la norma UNE 166002:2014 Gestió de l’R+D+I. Requisits del sistema de gestió de l’R+D+I. Amb aquests dos documents, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de 30 normes d’àmbits tan diversos com la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

L’Informe tècnic UNE-ISO/TR 23081-3:2012 IN presenta un mètode d’autoavaluació de la capacitat d’una organització per a establir i mantenir un marc de gestió de les metadades de gestió documental. Amb la publicació d’aquesta versió catalana, ja estan disponibles en català tots els documents que integren la sèrie ISO 23081, que tracta de les metadades de gestió documental. En l’elaboració de la versió catalana s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Per altra banda, la Norma UNE 166002:2014 conté els requisits i les directrius pràctiques per a la formulació, la implementació, el manteniment i la millora contínua d’un sistema de gestió de l’R+D+I en una organització, i és la referència per a la corresponent certificació. Forma part de la sèrie de normes 166000, dedicades a la gestió de la innovació. En l’elaboració de la versió catalana d’aquesta norma s’ha rebut l’assessorament d’especialistes de l’àmbit de la innovació a l’empresa.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització-UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a UNE o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.