Back to top
0 CRITERI gel granulat, gel greixós, gel en crosta i gel en galetes o bé frazil ice, grease ice, nilas i pancake ice? 0 CRITERI gel granulat, gel greixós, gel en crosta i gel en galetes o bé frazil ice, grease ice, nilas i pancake ice?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI gel granulat, gel greixós, gel en crosta i gel en galetes o bé frazil ice, grease ice, nilas i pancake ice?

<Ciències de la Terra > Hidrologia>

Definició
Les denominacions gel granulat, gel greixós, gel en crosta i gel en galetes són les formes que es consideren adequades en català per a referir-se als equivalents anglesos frazil ice, grease ice, nilas i pancake ice. Totes quatre són formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, que designen fases diferents del procés de congelació de l'aigua marina, o d'aigües continentals turbulentes, en climes molt freds.

Les diferències establertes entre el gel granulat i el gel greixós són les següents:

- El gel granulat, o glaç granulat, és la primera etapa de la formació del gel, en què el gel està constituït per un conjunt de petits cristalls que suren transportats pel corrent.
. Els equivalents castellans són los cristales de hielo, el hielo cristalino i el hielo frazil; els francesos, le frasil (amb la variant ortogràfica frazil) i le sorbet , i els anglesos, the frazil i the frazil ice.

- El gel greixós, o glaç greixós, és la segona etapa de la formació del gel, en què el gel constitueix una capa prima i espessa de cristalls agrupats, només dèbilment consolidats entre si, que sura a la superfície de l'aigua i li dona una aparença oliosa.
. Els equivalents castellans són el hielo graso, el hielo grasoso i el hielo pastoso; els francesos, la glace pâteuse, la glace pelliculaire i també le sorbet, i els anglesos, the grease ice i the lard ice.

Finalment, el gel en crosta i el gel en galetes són dues possibles etapes finals de la formació de gel:

- El gel en crosta, o glaç en crosta, és el gel constituït com una capa llisa, mat, prima i elàstica, de menys de 10 cm de gruix, que es forma en aigües tranquil·les a partir del gel greixós; aquesta capa sura a la superfície de l'aigua i s'ondula fàcilment amb les onades sense trencar-se.
. L'equivalent castellà és el nilas; el francès, le nilas, i l'anglès, the nilas.

- El gel en galetes, o glaç en galetes, és el gel constituït per un conjunt de fragments de forma aproximadament circular d'entre 30 cm i 3 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, que es forma en aigües agitades també a partir del gel greixós; aquests fragments tenen les vores aixecades pel xoc constant entre ells mateixos.
. Els equivalents castellans són los discos de hielo, el hielo panqueque i los panqueques de hielo; els francesos, la glace en assiette (o la glace en assiettes), la glace en crêpes i la glace en galettes, i l'anglès, pancake ice.

Nota