Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA? - Diccionari de criteris terminològics

Presentació
AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA? AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA?

 • ca  AGRICULTURA ECOLÒGICA, AGRICULTURA BIOLÒGICA, ECOAGRICULTURA, BIOAGRICULTURA, AGRICULTURA ORGÀNICA, AGRICULTURA INTEGRADA, AGRICULTURA BIODINÀMICA O BIODINÀMICA?
 • es  agricultura biodinámica (agricultura biodinàmica), n f
 • es  agricultura biológica (agricultura ecològica), n f
 • es  agricultura ecológica (agricultura ecològica), n f
 • es  agricultura integrada (agricultura integrada), n f
 • es  agricultura orgánica (agricultura ecològica), n f
 • es  biodinámica (agricultura biodinàmica), n f
 • fr  agriculture biodynamique (agricultura biodinàmica), n f
 • fr  agriculture biologique (agricultura ecològica), n f
 • fr  agriculture écologique (agricultura ecològica), n f
 • fr  agriculture integrée (agricultura integrada), n f
 • fr  biodynamie (agricultura biodinàmica), n f
 • fr  culture biologique (agricultura ecològica), n f
 • fr  AB (agricultura ecològica), n f sigla
 • en  biodynamic agriculture (agricultura biodinàmica), n
 • en  biodynamic farming (agricultura biodinàmica), n
 • en  biodynamics (agricultura biodinàmica), n
 • en  biological agriculture (agricultura ecològica), n
 • en  biological farming (agricultura ecològica), n
 • en  integrated farming (agricultura integrada), n
 • en  organic agriculture (agricultura ecològica), n
 • en  organic farming (agricultura ecològica), n

Criteris d'especialitat > Agricultura. Ramaderia. Pesca

Definició
Tant agricultura ecològica i agricultura biològica, com agricultura integrada, com agricultura biodinàmica i biodinàmica (tots cinc, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; igualment, són formes poc documentades però possibles *ecoagricultura i *bioagricultura. En canvi, no es considera adequada la forma *agricultura orgànica.

- L'agricultura ecològica, o el sinònim complementari agricultura biològica (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és l'agricultura que recorre a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics i a la rotació de conreus, en substitució d'un gran nombre de substàncies químiques de síntesi industrial, i que evita el cultiu de vegetals transgènics, amb la finalitat de respectar l'equilibri del medi.
. Els motius de la tria de agricultura ecològica són els següents:
(1) Té una freqüència d'ús molt elevada, i encara més en documents de l'administració pública.
(2) És la forma avalada per la versió no oficial en català de la legislació europea de referència, publicada i difosa per la Generalitat de Catalunya.
(3) Té l'aval de tots els especialistes del sector consultats.
. Pel que fa a agricultura biològica, s'accepta pels motius següents:
(1) La legislació europea estableix que ecològic -a i biològic -a i les abreviacions respectives tenen el mateix significat amb relació a l'alimentació en totes les llengües dels països en què és vigent.
(2) Es documenta en tota mena de fonts, amb una freqüència baixa però creixent, probablement per la presència comercial de productes etiquetats en altres llengües.
(3) Es documenten formes anàlogues en totes les llengües estudiades.
(4) Té l'aval de diversos especialistes consultats.
. En canvi, es considera innecessari normalitzar les formes *ecoagricultura i *bioagricultura pels motius següents:
(1) Tenen una freqüència d'ús molt baixa.
(2) Són previsibles a partir de la suma de les formes prefixades normalitzades eco- i bio- i de la base agricultura.
. Finalment, es considera inadequada la forma *agricultura orgànica pels motius següents:
(1) El sentit principal de orgànic -a en català no s'hi ajusta, perquè indica relació amb un òrgan i no amb éssers vius.
(2) És una forma percebuda en general com un anglicisme innecessari.
. Els equivalents castellans són agricultura biológica, agricultura ecológica i agricultura orgánica; els francesos, agriculture biologique, agriculture écologique, culture biologique i la sigla AB, i els anglesos, biological agriculture, biological farming, organic agriculture i organic farming.

- L'agricultura integrada (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és l'agricultura que recorre tant a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics com a l'explotació intensiva i l'ús d'adobs químics de síntesi industrial, amb la finalitat de combinar la rendibilitat de l'explotació amb l'equilibri del medi.
. L'equivalent castellà és agricultura integrada; el francès, agriculture integrée, i l'anglès, integrated farming.

- L'agricultura biodinàmica, o el sinònim complementari biodinàmica (formes també normalitzades pel Consell Supervisor), és l'agricultura que recorre a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics d'elaboració pròpia, la rotació de conreus i un calendari astronòmic basat en els ritmes còsmics, en substitució de les substàncies químiques de síntesi industrial, i que evita el cultiu dels vegetals transgènics, amb la finalitat de respectar l'equilibri del medi.
. Els equivalents castellans són agricultura biodinámica i biodinámica; els francesos, agriculture biodynamique i biodynamie, i els anglesos, biodynamic agriculture, biodynamic farming i biodynamics.

Nota

 • 1. Paral·lelament a agricultura ecològica, amb el sinònim complementari agricultura biològica, el Consell Supervisor del TERMCAT també ha normalitzat ramaderia ecològica com a forma principal, i ramaderia biològica com a forma secundària, per fer referència a la ramaderia que proporciona als animals una alimentació ecològica i un espai adequat i que els assegura la salut per mitjà de la prevenció i d'una selecció adequada de races i estirps, amb la finalitat de respectar l'equilibri del medi i garantir el benestar dels animals.
 • 2. Els aliments produïts a partir de l'agricultura ecològica i la ramaderia ecològica es denominen aliments ecològics (o bé, de manera complementària, aliments biològics).
 • 3. Aquest criteri es complementa amb la fitxa ECOLÒGIC -A O BIOLÒGIC -A?
 • 4. Podeu consultar les fitxes completes de agricultura ecològica, agricultura integrada, agricultura biodinàmica, ramaderia ecològica i aliment ecològic al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, El que és ecològic és biològic, i a l'inrevés?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/que-ecologic-biologic-i-linreves).