Els termes, mirall de l’any

Articles del director
Via Empresa

En aquest article Jordi Bover fa un repàs dels termes més destacats de l'any 2022.

 

BOVER, Jordi. "Els termes, mirall de l’any" [en línia]. Via Empresa (14 desembre 2022).